Alles voor de grootkeuken. Van professionals voor professionals.
 
Vragen? T: 079 - 345 15 44

Garantie

  1. Opdrachtnemer garandeert dat de producten en / of diensten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. 
  2. Opdrachtnemer garandeert dat de producten en de eventuele installatie en montage daarvan voldoen aan alle relevante geldende wetten, regels, voorschriften, normen en richtlijnen, waaronder mede is begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 
  3. Opdrachtnemer garandeert dat met de levering van de producten de volledige economische en juridische eigendom van deze producten, vrij van enige last of zekerheidsrecht, is overgedragen aan Opdrachtgever, nadat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen. 
  4. De garantietermijn voor producten gekocht in de webshop bedraagt 12 maanden na eigendomsoverdracht of zoveel als anders is overeengekomen. De garantie betreft arbeidsloon, voorrijden en onderdelen voor apparatuur met een waarde boven € 2.500,-. Voor apparatuur met een waarde onder € 2.500,- wordt voorrijden in rekening gebracht. Dit kan uiteraard voorkomen worden door aanlevering en ophalen van het defecte product aan de werkplaats. 
  5. Storingen als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste aansluiting op water, afvoer, gas en elektriciteit, of als gevolg van niet tijdige reiniging worden in rekening gebracht, e.e.a. ter beoordeling van de Opdrachtnemer. 
  6. Opdrachtnemer is gerechtigd het verhelpen van storingen te weigeren indien de gezondheid van de dienstdoende monteur risico’s loopt als gevolg van onhygiënische situatie en / of onjuiste inbouw, danwel de wijze van elektrisch en/of watertechnisch aansluiten van apparatuur. 
  7. Opdrachtnemer zal binnen 5 werkdagen na datum aanmelding door de Opdrachtgever een beroep op garantie in behandeling nemen. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om deze termijn zoveel mogelijk te bekorten

Garantieformulier

Heeft u een product dat voor garantie in aanmerking komt? Vul onderstaand garantieformulier in en u ontvangt binnen 48 uur via een e-mail met verdere instructies.

Factuurnummer *
Factuurdatum *
 
Omschrijving klacht: *
U kunt eventueel foto's meesturen om uw klacht te verduidelijken:
Foto 1  
Foto 2  
 
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Plaatsnaam: *
E-mail: *
Telefoon *Webshop sitemap
Laatste update: 2018-12-19 08:36:17 | Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development
Copyright 2018 © Bouter webshop. Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden